Panta rhei
Panta rhei

In company cursussen en trainingen

Op verzoek van instellingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg én de Sociaal (Ped)agogische Hulpverlening organiseert Panta rhei specifieke in company programma's. Hierbij wordt het cursus-, trainings-of begeleidingsaanbod afgestemd op de behoeften, ontwikkelingen en mogelijkheden van de instelling.
Gedacht kan worden aan het uitwerken van een thema (1 dagdeel) tot het bieden van een een complete cursus, (6 tot 12 dagdelen).
De door medewerkers van de instelling geformuleerde vraagstukken worden, voorafgaand aan de in company activiteit, in samenwerking met Panta rhei nader uitgewerkt.

De vragen kunnen betrekking hebben op:

Het doelgerichtproces

Dit is het doorwerken van vragen, moeilijkheden en valkuilen met betrekking tot de problematiek van de cliënten in casu de cliëntengroep. De cursus/training/begeleiding moet leiden tot verbetering van het behandelingsaanbod.
Na een inventarisatie van (theoretische) opvattingen en mogelijkheden wordt het gewenste en vereiste behandelingsaanbod (programma/methodiek) uitgewerkt.
Daarnaast kunnen vaardigheden (methoden en technieken) worden geoefend die gericht zijn op de omgang met de cliënt en de cliëntengroep.

Het samenwerkingproces

it betreft vragen en knelpunten die verband houden met het eenduidig werken in een team, met één of meerdere disciplines.
Samenwerkingsproblemen en mogelijkheden worden met het team in kaart gebracht waarna op systematische wijze gewerkt wordt aan een concept waardoor op basis van gekende en gedeelde werkopvattingen, werkuitgangspunten en werkafspraken kan worden samengewerkt.

Het organisatieproces

Dit houdt in het verhelderen van vragen en knelpunten die specifiek te maken hebben met de organisatie van de afdeling en/of de plaats binnen de instelling.
Samenwerking en resultaatgericht werken is mede afhankelijk van de mate van autonomie en de ontwikkelingsmogelijkheden van de afdeling en de medewerkers. Dit staat in nauwe relatie tot het personeelsbeleid en de facilitaire ondersteuning.
Er wordt door Panta rhei een organisatiediagnose gesteld en een advies uitgebracht over de wenselijke veranderingen.
Deze veranderingen kunnen worden geinitieerd en tevens bestaat de mogelijkheid leidinggevenden te coachen.

De duur, de plaats, de data en de kosten van de cursus/training/begeleiding worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Vanaf het eerste contact tot en met de afronding staat Panta rhei garant voor een doelgerichte en efficiënte organisatie.

U kunt de folder "In company cursussen en trainingen" kopiëren uit archief van deze website.
Verzoeken om informatie, specifieke vragen over ons aanbod, kunt u ook per e-mail richten aan info@pantarhei.org.

Panta rhei
 
Cursusaanbod
· Open inschrijving
· sociotherapie
· gesprekstechniek
· dwangverpleging
· traumabehandeling
· verslavingszorg
· In company
 
Literatuur
 
Archief
 
Linken
 
Colofon
 
E-mail
 
Privacy
 
Inhoudsopgave
 
Zoek op deze site
Productie en ontwerp van deze website: PurpleUnlimited ©
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Top